Spar på varmeregningen...

HT-Meter ApS.

Varmetabsmålinger udføres med unikt måleudstyr, en U-værdi måler og suppleret  med RayTek laser-beam. Hvis nødvendigt  suppleres med termogafering

Varmetabsmåling, rådgivning og kurser

Firmaets idégrundlag er en ny dansk opfindelse, hvormed man på simpel vis er i stand til at måle varmetabet fra bygninger. Det har man ikke kunnet tidligere. Vi finder de steder på dit hus hvor efterisolering er mest nødvendig. Herved opnås de største varmebesparelser ved den laveste investering, til glæde for din økonomi samt for miljøet. Vi kan beregne din fremtidige besparelse på varmeregningen!

Med energiprisernes himmelflugt har vi alle et stadig større behov for at holde varmetabet fra vore boliger nede.

På denne hjemmeside har du adgang til information om vores virksomhed, ydelser og priser. Samtidig kan du kontakte os pr. mail eller telefon for bestilling eller uddybende oplysninger omkring ønskede ydelser.

Varmetabsmålinger udføres med en såkaldt U-værdi måler. Med måleren kan vi sætte tal på den varme der tabes fra dit hus de steder du ønsker det. Vi kan også kontrollere for dig, om eventuelle nye energiruder rent faktisk er energiruder. Det kan også let undersøges om en ydervæg er isoleret eller ej, eller om isoleringen er faldet sammen. Vi kan beregne den mulige besparelse på varmeregningen.

Alt i alt opnår du et langt bedre grundlag for at isolere dit hus netop dér hvor det gør mest gavn.

Mosedraget 17
Nødebo
3480 Fredensborg

CVR-nr. 27 26 98 85

Telefon/Sms: 29 10 02 96

E-mail:
info@ht-meter.dk